ČETRDESETA OBLJETNICA KUD "ŠOKADIJA" (prvi dio)

Datum objave: 25. travanj 2016

 

U prigodi četrdesete godišnjice osnivanja jedne od naših najmasovnijih i najdugovječnijih mjesnih udruga, želimo se prisjetiti prvih dvadesetak godina djelovanja ove organizacije, kako bismo podsjetili na značajan broj naših mještana koji su tijekom tih godina prošli kroz sekcije KUD-a čuvajući svoje običaje, te održavajući plamičak kulturne djelatnosti u našoj pretežito ruralnoj sredini. Kroz ovu udrugu građana prošlo je više stotina mještana Ladimirevaca, ali i Valpovštine, jer su naši članovi bili često i stanovnici Valpova, Belišća i okolnih mjesta, što nam govori i o dobroj suradnji sa sličnim udrugama i organizacijama u kojima su se izmjenjivali i naši i njihovi članovi radujući se pjesmi, plesu i predstavama za svoju domaću publiku koja je znala cijeniti njihov tadašnji rad. Kao dugogodišnji član i tajnik udruge prikupio sam svoje bilješke i ovdje ih djelomice objavljujem želeći potaknuti i ostale članove da pošalju svoje slike i tekstualne priloge vezane uz ovu važnu obljetnicu našega KUD-a. Obradio sam prvih dvadesetak godine i dodao nešto fotografske građe koju posjedujem (uglavnom vezanu uz aktivnosti tamburaške i folklorne sekcije), pa mi je manjkava foto dokumentacija vezana uz aktivnost dramske sekcije, koja je kroz više godina bila upravo sekcija koja je nosila aktivnosti naše udruge. To je i poziv da se svi bivši i sadašnji članovi uključe u zajedničko slavlje i prisjećanje na "stara vremena" svojim sjećanjima i fotografskim prilozima koje ćemo skenirati i izložiti na našoj web-stranici.

 

 

KAKO JE SVE POČELO

Kulturno-umjetničko društvo "Šokadija" Ladimirevci osnovano je 12. veljače 1976. godine sa ciljem njegovanja folklorne baštine Ladimirevaca i Valpovštine odnosno naše Šokadije, te radi animiranja kulturnih djelatnosti u ovdašnjoj ruralnoj sredini. Naime, nekoliko godina prije toga grupa entuzijasta vezanih uz lik i djelo velikana hrvatskoga glumišta Fabijana Šovagovića, koji je potekao iz Ladimirevaca, željela je oformiti dramsku sekciju (tada nazvana dramska grupa "Diletanti") koja bi izvodila djela prilagođena ovdašnjoj publici. I Šova ih je u to vrijeme jako poticao, želeći nešto učiniti za svoje rodno mjesto. S druge strane već su postojali začetci izvorne folklorne grupe u mjestu, koja je sporadično nastupala na ondašnjoj smotri folklora "Ljeto valpovačko" (na primjer 1974. i 1975. godine), ali se pokazalo da je nužno oformiti organizaciju u kojoj bi se sustavno vježbalo i čuvalo domaći folklor, te nastupalo i izvan strogo lokalnih okvira. Do tada je nositelj kulturnih djelatnosti u Ladimirevcima bila Osnovna škola u okviru koje su učitelji (Lazić, Han, Barič, Mrdović i Kranjčević) još od 1952. godine vodili folklornu, tamburašku i dramsku sekciju, te nastupali na školskim i drugim "priredbama" u mjestu i okolici. Stoga je i mjesna politika jako podupirala formiranje KUD-a i u startu se značajno uključila u njegovu djelatnost, pa su većinu članova uprave u početku činili prosvjetni radnici, a nadzornog odbora i suda časti tadašnji mjesni aktivisti. Tako je društvo formirano sa četrdesetak članova svrstanih u tri sekcije: dramskom, tamburaškom i folklornom, povremeno je radila i recitatorska (literarna) sekcija izvodeći recitale, a vodila ju je učiteljica Anica Berečić. Već pri osnivanju KUD-a djelovao je i omladinski vokalno-instrumentalni sastav koji je vodio Ivan Jakopiček. Sastav je nastao koju godinu ranije u okrilju tadašnje omladinske organizacije, pa je osnivanjem KUD-a uključen u novu organizaciju. Osim toga postojala je i brojna kategorija podupirućih članova, koji su obavljali administrativne i organizacijske poslove vezane uz nastupe (čuvanje i održavanje nošnji, oblačenje djevojaka) i logistiku. Za prvoga predsjednika je izabran učitelj MAKSIMILIJAN PERNJEK, potpredsjednik je bio JOSIP MATIJEVIĆ, tajnik JOSIP MAGUŠIĆ, blagajnica ŠTEFICA PERAK, dok su članovi prvoga upravnog odbora bili Ivan Jakopiček, Anica Berečić, Zdenko Samardžić, Ivan Novogradac i Milan Odobašić. Članovi prvoga nadzornog odbora bili su: Zvonko Novogradac, Franjo Šovagović i Branimir Franjić. Za članove suda časti izabrani su: Pavo Ivanović, Stevo Ivanović (Stipa) i Stevo Novogradac. Članovi i voditelji sekcija KUD-a pri osnivanju bili su:

Te godine KUD "Šokadija" nastupio je na "Ljetu valpovačkom" sa tamburaškom i folklornom sekcijom koje su izvele splet pjesama i plesova iz Valpovštine.

Red.

broj

Dramska sekcija

(voditelj Zdenko Samardžić)

Tamburaška sekcija

(voditelj Petar Kranjčević)

Folklorna sekcija

(voditelj Milan Odobašić)

1.

Zdenko Samardžić

Stjepan Ivanović

Milan Odobašić

2.

Anica Jovinac

Ivan Novogradac

Stevo Marinović

3.

Branimir Franjić

Đuro Parmačević

Ignjo Franjić

4.

Matija Perak

Slavko Mihalj

Ante Ivić

5.

Hermina Prečić

Jozo Perak

Josip Korov

6.

Brankica Pušić

Slavko Maričić

Marko Milošić

7.

Mara Pušić

Vlado Horvatek

Slavica Ikić

8.

Stevica Novoselić

Marija Pušić

9.

Marica Šalavardić

Gordana Paluh

10.

Andrija Hemetek

Ruža Kučinac

11.

Ruža Šalavardić

Anica Perak

12.

Maks Pernjek

Marica Kučinac

AKTIVNOSTI U 1977. GODINI

Tih se godina KUD značajno pomladio i u sve sekcije je ušao značajan broj mladih što se vidi i iz popisa članstva po sekcijama. Vodstvo udruge je ostalo isto kao i prethodne godine. Popis članova u razdoblju 1977.-1984.

 

Red.

broj

Dramska sekcija

(voditelj Zdenko Samardžić)

Tamburaška sekcija

(voditelj Petar Kranjčević)

Folklorna sekcija

(voditelj Ante Ivić,

od 1978. Vinko Sitarić)

1.

Zdenko Samardžić

Zoran Angeli

Radan Tomislav

2.

Anica Jovinac

Ivan Novogradac

Stevo Marinović

3.

Ivan Jakopiček

Đuro Parmačević

Ignjo Franjić

4.

Matija Perak

Slavko Mihalj

Ante Ivić

5.

Hermina Prečić

Marko Tomoković

Josip Korov

6.

Brankica Pušić

Slavko Maričić

Marko Milošić

7.

Mara Pušić

Vlado Horvatek

Slavica Ikić

8.

Stevica Novoselić

Andrija Križanec

Marija Pušić

9.

Marica Šalavardić

Nikola Petranović

Zora Pušić

10.

Andrija Hemetek

Ivan Jakopiček

Ruža Kučinac

11.

Ruža Šalavardić

Siniša Jakopiček

Anica Perak

12.

Maks Pernjek

Vlado Glavašić

Ružica Galić

13.

Jozo Perak

Branko Križanec

Trusa Pušić

14.

Fabijan Franjić

Miro Babok

Milka Pušić

15.

Anita Radan

Vlado Sršić

Darko Grgić

16.

Jozo Pušić

Rade Pušić

17.

Mićo Vujić

Manda Marinović

18.

Branimir Franjić

Milan Odobašić

19.

Pavao Šovagović

Anica Odobašić

20.

Damir Kolesarić

Marica Perak

21.

Zdravka Ivanović

Snježana Šovagović

22.

Nada Čavčić

Gordana Paluh

23.

Goran Ivanović

Ivica Halapir

24.

Ana Novogradac

25.

Mirjana Pušić

26.

Koviljka Domanovac

27.

Dušanka Domanovac

28.

Branka Franjić

29.

Miroslav Terzić

30.

Verica Franjić

31.

Zdenka Kolesarić

32.

Marica Puškadija

33.

Snježana Knežević

34.

Marica Špoljarić

35.

Jasminka Grgec

36.

Zdenka Glavašić

37.

Melita Radan


Nastupi folklorne i tamburaške sekcije na manifestaciji "Orahovačko proljeće 77." i "Ljeto valpovačko 77.", te premijera komada "Srce odlučuje" 25. lipnja 1977. godine u izvedbi dramske sekcije KUD-a u Ladimirevcima.

AKTIVNOSTI U 1978. GODINI

U ovoj godini je došlo do smjene predsjednika društva, jer je Maksimilijan Pernjek zbog zauzetosti odstupio i za novoga predsjednika je izabran 25. listopada 1978. godine Ivica Novogradac, a za tajnicu je izabrana Anica Jovinac. Također je za novoga voditelja tamburaške sekcije angažiran učitelj iz Belišća Josip Lulić, koji će godinama podučavati naše tamburaše i ostati omiljen i poznat kod članova svih uzrasta pod nazivom "Maestro". U rad tamburaške sekcije 1978. godine se ponovo uključuje Stjepan Ivanović, dok su novi članovi dramske sekcije postali Josip Kuncinam, Pavo Tomoković i Tonka Pušić.

Tamburaška i folklorna sekcija nastupile su i ove godine na "Orahovačkom proljeću" i "Ljetu valpovačkom", te ugostile u Ladimirevcima KUD iz Požarevca (Srbija) i pred prepunom kino-salom izvele zajednički cjelovečernji program. Dramska sekcija je i ove godine (25. ožujka 1978.) premijerno izvela novi komad pod nazivom "Političko vjenčanje" (autora Fadila Hadžića), koji je odlično primljen od ladimirevačke publike, ali je iste godine bio uspješno izvođen i širom Valpovštine, pa čak i u Baranji.

 

AKTIVNOSTI U 1979. GODINI

Predsjednik društva je i dalje Ivica Novogradac i tajnica Anica Jovinac. Okosnicu aktivnosti u tom razdoblju čini tamburaška sekcija koja broji 11 članova i pod vodstvom stručnog voditelja Lulića nastupa na Valpovštini i šire. U dramskoj sekciji se tada već osjeća zamor i slabljenje aktivnosti, a slično je i u folklornoj sekciji u kojoj je došlo do smanjivanja broja članova, jer su neki stariji članovi napustili sekciju.

Tamburaška sekcija je u ožujku izvela vlastiti cjelovečernji koncert za mještane Ladimirevaca, a zatim je u Valpovu popratila nastup kazališta Gavela i našega Fabijana Šovagovića, koji su Valpovčanima izveli dramu "Povratak". Uslijedio je još jedan koncert u Ladimirevcima, zatim gostovanje u Našicama, te prigodni program pri ispraćaju štafete i proslave Dana žena. Zajedno sa članovima folklorne sekcije te godine nastupaju i na "Ljetu valpovačkom".

 

RAZDOBLJE OD 1980. DO 1984. GODINE

Novi predsjednik Angeli Zoran preuzeo je dužnost 1980. godine, a tajnica mu je te godine bila Anica Jovinac, da bi od 1981. godine funkciju tajnika KUD-a obavljao Ante Ivić, koji istovremeno vodi i folklornu sekciju. Od 1982. godine KUD vode predsjednik Pavo Ivanović i tajnik Ante Ivić. Ovo razdoblje karakterizira stagnacija u radu i smanjivanje broja članova, s osobitim poteškoćama u radu folklorne sekcije. Naime, folklorna sekcija sastajala se samo povremeno i to prije većih nastupa uz znatno smanjen broj plesača, a većinu nastupa odrađuju zajedno sa prijateljskim i srodnim sastavima Valpovštine.

Zbog angažmana svojega stručnog voditelja "Maestra" Lulića tamburaška sekcija redovito vježba, pa tako nastupa 1980. godine u programu "Rombergovih večeri" i zajedno sa tamburaškim orkestrom tvorničke mladeži Kombinata Belišće u cjelovečernjem programu na belišćanskom bazenu. U Ladimirevcima iste godine tamburaška sekcija je sudjelovala u prigodi puštanja u rad javne telefonske govornice i završene telefonizacije mjesta. Krajem siječnja 1981. godine gosti našega društva bili su KUD "Mladost" Bizovac i tamburaški sastav belišćanske tvorničke mladeži. Zajedničkim snagama su izveli cjelovečernji program plesova i igara pod nazivom "S pjesmom i plesom kroz Jugoslaviju" za prepunu kino-dvoranu mještana Ladimirevaca. Sličan nastup pod nazivom "Vesela je Šokadija" izveli su u veljači iste godine naši KUD-ovci i belišćanski omladinci i u Marjancima. U svibnju 1981. naši tamburaši nastupaju na prvomajskoj proslavi na Satničkom ribnjaku, te u Belišću u povodu svečanosti primanja pionira u omladinsku organizaciju. Iste godine se uz dosta muke okupljaju sekcije i nastupaju na "Ljetu valpovačkom".

Kriza folklorne sekcije nastavila se i u 1982. godini, pa je veći dio aktivnosti obavila tamburaška sekcija koju je na okupu držao stručni voditelj Lulić. Tako su tamburaši našega KUD-a prigodno nastupili u okviru programa dočeka savezne štafete u Valpovu, te u programu prvosvibanjske proslave u Belišću na obali Drave. Također su odradili dio programa na susretu radnika u šumarstvu u Valpovu. Za nastup na "Ljetu valpovačkom" iste godine jedva se okupila i opremila ekipa da otpleše i otpjeva par kola iz Slavonije. Dramska sekcija, koja se redovito sastajala i vježbala tijekom ovoga razdoblja, otputovala je 1983. godine u Zagreb na premijeru predstave "Sokol ga nije volio", kada ih je primio i s njima proveo neko vrijeme i glavni akter drame Fabijan Šovagović. Bio je to veliki podstrek za rad ove sekcije, koja je također pomalo upadala u krizu, jer već dugo nisu izveli nijednu premijernu predstavu, a postojeće su se slabo izvodile zbog logističkih i organizacijskih problema.

Tijekom 1984. godine došlo je do zastoja u radu i folklorne i dramske sekcije, dok je stručni voditelj tamburaša Josip Lulić – Maestro odstupio, pa KUD "Šokadija" prvi puta nije uspio održati nastup na "Ljetu valpovačkom". Jedina aktivnost bila je organizacija gostovanja KUD "Crni vrh" iz Slovenije, koji su u veljači za mještane izveli cjelovečernji program slovenskih narodnih plesova i pjesmi. Dramska sekcija je nakon posjeta Zagrebu 1983. godine počela ponovo žustro raditi na novoj premijeri i tako uvježbala komad "Češalj" koji je u proljeće 1984. godine premijerno izvela u Ladimirevcima. Međutim, odaziv publike je bio izuzetno loš i ubrzo nakon toga je dramska sekcija zapala u tešku krizu, te praktički prestala s radom.