Baner

Najviše novca ide za održavanje imidža “Zelenog grada”

Datum objave: 12. siječanj 2016

VALPOVO – Programom održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini što je na posljednjoj sjednici prihvatilo i Gradsko vijeće, Grad Valpovo u ovoj godini namjerava utrošiti više od tri milijuna kuna za ove svrhe ili točnije 3.106.900 kuna, od čega se 2.399.150 planira namaknuti iz sredstava komunalne naknade, a ostatak iz nenamjenskih proračunskih prihoda, doznajemo.

Uz odvodnju atmosferskih voda, koja za cijelo gradsko područje iziskuje 41.000 kuna, velika stavka je redovno održavanje čistoće i uređenje u dijelu koji se odnosi na javne površine, a za koju treba 1,3 milijuna kuna. Svoju titulu “Zelenog grada” Valpovo želi sačuvati redovitim strojnim i ručnim košenjem zelenih površina (360.000 kuna), održavanjem i uređenjem te sadnjom visokog zelenila (70.000 kuna), uređenjem travnjaka (50.000 kuna), te sadnjom i održavanjem sezonskog cvijeća (95.000 kuna). Uz prigradska naselja u kojima se za održavanje zelenih površina godišnje troši više od 300.000 kuna, a u što je uračunata i naknada za rad komunalnih redara s potrebitim potrošnim materijalom, održavanje perivoja zahtijeva također nemala sredstva, ili točnije 233.000 kuna koji će se osim za tekuće održavanje, utrošiti i za obnovu kamenih staza, sadnju sukladno projektu obnove, čišćenje te ugradnju koševa i klupa.

Iznos od 300.000 kuna rezerviran je za održavanje javnih površina u sklopu kojeg se nalazi i komunalna oprema te opremanje i popravak dječjih igrališta i dopunjavanje božićne rasvjete. Više od pola milijuna kuna planira se utrošiti i na održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada. Predviđaju da će im oko 160.000 kuna biti potrebno za saniranje oštećenja na nerazvrstanim cestama u ulicama na području Grada, oko 60.000 kuna za obnovu horizontalne i oko 30.000 kuna za popravak oštećene i zamjenu dotrajale vertikalne prometne signalizacije. Rad i organizacija zimske službe na gradskim nerazvrstanim cestama zahtijeva oko 250.000 kuna, a održavanje groblja 50.000 kuna.

Najvećim dijelom zahvaljujući sredstvima iz komunalne naknade koja se u Valpovu nije mijenjala cijelo desetljeće, Valpovčani planiraju osigurati i 878.900,00 kuna za troškove javne rasvjete. Da bi Grad bio odgovarajuće osvijetljen, godišnje je potrebno gotovo 660.000 kuna, od čega 485.000 kuna za samo Valpovo, a ostatak za pripadajuća mu sela, dok se za održavanje javne rasvjete troši oko 220.000 kuna.L.Aničić

IZVOR:GLas Slavonije

 
Suveniri Vranjković
Baner
Da li podržavate dosadašnje upravljanje javnim financijama grad Valpova ?
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 36 
Baner