Baner

Pilot projekt Ladimirevci

Datum objave: 11. listopad 2015

 

NAPOMENA Program pod nazivom "Pilot projekt održivog razvoja slavonskog sela" napisao je tijekom 2007. godine dopredsjednik Udruge "Mladi poduzetnik" Darko Grgić i predstavio ga članstvu Udruge. Vodstvo Udruge je donijelo odluku da se uđe u provedbu projekta i dogovorilo suradnju s partnerima projekta, te lokalnom samoupravom. Predstavljanje i rasprava o projektu su dogovoreni za početak 2008. godine. Tako je 16 siječnja 2008 godine ovaj projekt predstavljen u prostorijama VMO Ladimirevci budućim suradnicima i partnerima projekta: Udruga "Mladi poduzetnik" - predsjednik Zoran Kurtović, ŠRU "Amur" Ladimirevci - predsjednik Darko Babok, KUD "Šokadija" Ladimirevci - predsjednik Rade Pušić LD "Srnjak" Ladimirevci - predsjednik Franjo Šovagović, VMO Ladimirevci - predsjednik Goran Ivanović, Grad Valpovo - Gradonačelnik Leon Žulj i Predstojnik za gospodarstvo Grada Valpova Đuro Glavaš, Hrvatske vode (područje Osijek) - direktor Zoran Đuroković i Vodoprivredno poduzeće Karašica Vučica Donji Miholjac - direktor Josip Korov. Nakon što je autor projekta Darko Grgić prezentirao nazočnima projekt, uslijedila je rasprava u kojoj je dana puna podrška provedbi i pokretanju projekta, kako od strane lokalne samouprave i partnerskih udruga, tako i od strane firmi koje su se uključile u projekt (osobito od Hrvatskih voda tj. g. Đurokovića). Odmah su dogovorene i konkretne obveze i poslovi koje če pojedini sudionici projekta napraviti i ubrzo se krenulo u realizaciju prvih faza ovoga projekta. Međutim, do danas su ,zbog raznih razloga, odrađeni samo neki dijelovi projekta, a ostatak čeka bolja vremena, bolje prilike i bolje ljude. U priloženoj foto dokumentaciji dajemo dio poslova koji su po tom pitanju napravljeni..

 

UDRUGA «MLADI PODUZETNIK»

Trg Fabijana Šovagovića 2, Ladimirevci

31 550 V A L P O V O

Ladimirevci, 28. siječnja 2008. godine

 

GRAD VALPOVO

Gradsko poglavarstvo

Gradonačelnik LEON ŽULJ

 

 

Poštovani,

 

vezano uz prezentaciju održanu šesnaestoga siječnja ove godine u kojoj je predstavljen «Program održivog razvoja sela – pilot projekt Ladimirevci», koji je naša Udruga pripremila u suradnji s VMO Ladimirevci i udrugama iz mjesta, želimo iskazati namjeru i molbu da se u realizaciju istoga uključi i grad Valpovo, jer držimo da prezentirani projekt prelazi značaj i interese samo jednoga mjesta Valpovštine.

S tim u vezi molimo da se u što skorijem roku definira odnos Grada prema izloženome programu, a s naše strane spremni smo na svaki oblik suradnje i uključivanja lokalne zajednice u naš projekt.

 

Nije potrebno isticati, da od samoga početka izrade ovoga programa imamo punu podršku našeg VMO i ostalih građanskih udruga Ladimirevaca, a sada nam je cilj da se grad i šira lokalna zajednica očituju o svojemu angažmanu u vezi s njim. Želja nam je da se Grad aktivno uključi kao nositelj programskih aktivnosti, obzirom da se značajan dio programa odnosi na zemljište i objekte u gradskom odnosno državnom vlasništvu, pa je bilo kakova aktivnost bez uključivanja lokalne administracije u naš projekt besmislena i neodrživa. Osim toga, držimo da esencijalni interes gradske uprave za uključivanjem u ovaj projekt leži u trenutnoj stvarnosti naših ruralnih zajednica koje su na putu izumiranja, a kojima naš projekt pruža nadu za održivi razvoj i opstanak.

 

Sam program spremni smo prezentirati lokalnoj zajednici i voditi njegovu realizaciju uz uključivanje svih zainteresiranih lokalnih, županijskih i državnih institucija, kao i građanskih udruga i organizacija, te privrednih subjekata. Cilj nam je da se čim veći broj seoskih sredina uključi u navedeni program, kako bi on u perspektivi poslužio kao model po kojemu bi ruralne zajednice opstale i razvile se, te postale konkurentne i zanimljive za život.

 

O modalitetima suradnje i međusobnim odnosima u realizaciji našega projekta trebalo bi se dogovoriti i donijeti potrebne zaključke i odluke u što skorije vrijeme, kako bi se počelo s realizacijom pojedinih segmenata programa (osobito poljoprivrednog ). U nadi plodonosne suradnje srdačno Vas pozdravljamo.

 

Udruga «Mladi poduzetnik»

Zoran Kurtović, predsjednik

 

 

MODEL ODRŽIVOG RAZVOJA SLAVONSKOG SELA

 

SADAŠNJE STANJE – selo u tranziciji

GOSPODARSKI ZASTOJ

ZNAČAJNA NEZAPOSLENOST – osobito mladih

MJEŠOVITA DOMAĆINSTVA – svaštarenje u proizvodnji

USITNJEN ZEMLJIŠNI POSJED – većina od ½ jutra do nekolio jutara

NESKLONOST UDRUŽIVANJU I KOOPERACIJI – nedostatak povjerenja

POSTOJEĆA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NEDOSTATNA ZA BRŽI

GOSPODARSKI RAZVOJ

SLABA INFORMIRANOST I EDUCIRANOST SEOSKE POPULACIJE

MANJAK FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA POKRETANJE NOVIH POSLOVA

NESKLONOST PROMJENAMA I NEDOSTATAK PERSPEKTIVE ZA MLADE

ZANEMARENA BAŠTINA I UGROŽEN OKOLIŠ

NEDOSTATAK SUSTAVNE SKRBI DRŽAVE O CJELINI ŽIVOTA NA SELU

DEPOPULACIJA SEOSKIH NASELJA

 

 

POTENCIJALI – pretpostavke od kojih polazimo

PRIRODNE POGODNOSTI – bare, šumarci, livade, rijeka

LJUDI – radne navike, znanje i vještine, obrazovanost, želja za promjenama

POVOLJAN GEOGRAFSKI POLOŽAJ – blizina cesta i pruga (koridor Vc)

BOGATSTVO TRADICIJE – običaji, nošnja, gastronomija, gostoljubivost i marljivost ovdašnjih ljudi

NEOBRAĐENA I ZAPUŠTENA ZEMLJIŠTA, JAVNE ZGRADE I

PRIVATNI OBJEKTI KOJI SU NEDOVOLJNO ISKORIŠTENI

TRADICIJA ZAJEDNIŠTVA I SURADNJE U ZAJEDNIČKIM

KOMUNALNIM PROJEKTIMA

FABIJAN ŠOVAGOVIĆ – kulturni „brand“ na razini Hrvatske

UDRUGE I ORGANIZACIJE U MJESTU

SVIJEST MJEŠTANA O POTREBI PROMJENE STANJA I RADA NA SEBI

SKLONOST LOKALNE UPRAVE DA PODUPRE RAZVOJ I PROJEKTE NA SELU

MOGUĆNOST APLICIRANJA U DRŽAVNIM I MEĐUNARODNIM

PROGRAMIMA KOJI POTIČU RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA

 

 

CILJEVI PROJEKTA – model održivog razvoja sela

POKRETANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA SEOSKOG PROSTORA -polazište od postojećih ljudskih i materijalnih resursa (ljudi i plodovi zemlje)

POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTA I ZAPOŠLJAVANJA -naglasak na gospodarsko osamostaljivanje obiteljskih gospodarstava

POTICANJE UDRUŽIVANJA – zadrugarstvo, kooperative, proizvodni prstenovi u skladu sa sličnim europskim iskustvima, radi plasiranja proizvoda sela na tržište (proizvodnja – prerada – marketing – prodaja)

PROMJENA STRUKTURE PROIZVODNJE – postojeć proizvodnju koja je pretežito ratarska orijentirati na uzgoj trajnih nasada i stočarstvo

ZASNIVANJE NOVIH PROIZVODA I USLUGA – kroz agroturizam, lovni turizam, rekreacijski ribolov, kulturne i gastronomske manifestacije plasirati vlastite proizvode i usluge

POTICANJE SURADNJE GRAĐANSKIH I CIVILNIH UDRUGA NA REALIZACIJI SLIČNIH PROJEKATA NA SELU

VRAĆANJE KULTURNIH SADRŽAJA I SAMOSVIJESTI NA SELO - kroz njegovanje vlastite graditeljske, gastronomske i etnografske baštine

POMOĆ OBITELJIMA KOJE ŽELE UĆI U PODUZETNIŠTVO - pomoć pri izradi projekata i njihovoj realizaciji, te pokretanju posla

OPLEMENJIVANJE I ČUVANJE OKOLIŠA I TRADICIJSKE BAŠTINE RURALNIH PODRUČJA KAO OSNOVNOG PREDUVJETA ŽIVOTA I OPSTANKA LJUDI NA SELU

ZAUSTAVLJANJE DEMOGRAFSKOG NAZADOVANJA I STAGNACIJE NASELU

 

 

NOSITELJI I SURADNICI PROJEKTA

 

Nositelji:

Udruga Mladi poduzetnik Ladimirevci

Poljoprivredna zadruga AGRO-VAL Valpovo

Vijeće mjesnog odbora Ladimirevci (Grad Valpovo)

Osnovna škola Ladimirevci

Ribolovno društvo „Amur“ Ladimirevci

KUD „Šokadija“ Ladimirevci

 

Suradnici

zainteresirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici i firme s područja Ladimirevaca i okolice

kulturne, športske i ostale udruge građana iz Ladimirevaca i šireg područja

turističke zajednice Valpovštine i Županije

škole i kulturne ustanove

Bizovačke toplice

BIOPA Osijek

Poljoprivredni fakultet Osijek

državne i županijske ustanove iz područja kulture, turizma, poljoprivrede, očuvanja baštine, vodoprivrede, zaštite okoliša i prostornog uređenja, obitelji i branitelja

pojedinci i organizacije zainteresirani za uključivanje ili pomoć u realizaciju projekta

 

 

OPIS PROJEKTA

 

1. Športsko-rekreacijski sadržaji (ribnjak Adica, plaža uz Karašicu, šetnice i trim-staze,nadstrešnice s prostorom za izletnike)

- RIBNJAK – trenutno se obavljaju radovi (iskop) prve faze u kojoj bi se uredilo oko 1 ha vodene površine sa zaštitnim nasipom uokolo (radove u vrijednosti 300 000 kuna izvest će vodoprivredno poduzeće uz pomoć Grada), u perspektivi se računa na uređenje dijela parcele kčbr. 590/1(Adica) koja bi se očistila i uredila kao ribnjak površine cca 2,5 ha, te športsko-rekreativna zona s PLAŽOM i prostorom za kampiranje uz rijeku Karašicu kčbr. 579 (Pijesak) površine cca 1 ha, te PROSTOROM ZA IZLETNIKE s nadstrešnicama od prirodnih materijala koje bi se izgradile uz objekt „ribarske kuće“ (površine cca 0,5 ha na dijelu parcele kčbr. 589 Kučište);

- PRILAZNI PUTEVI I ŠETNICE S TRIM STAZOM – u prvoj fazi treba izgraditi cca 700 metara prilaznih puteva, odnosno oko 1,5 km u konačnici, te cca 1 km šetnica u prvoj fazi projekta, kojima bi se osigurao prilaz ribnjaku i rekreativnoj zoni, kao i edukacijsko-proi-zvodnim sadržajima; u perspektivi bi se nastojalo izgraditi mrežu šetnica uz Karašicu i okolne bare i ribnjake u ukupnoj dužini od nekoliko kilometara, a najpogodniji dio u dužini od oko 1 km bi se uredio kao trim staza;

 

2. Kulturni i etnografski sadržaji (memorijalna zbirka Fabijana Šovagovića, slavonsko etno dvorište, ribarska kuća sa stalnim postavom starinskih ribarskih alata i pribora)

- MEMORIJALNA ZBIRKA FABIJANA ŠOVAGOVIĆA – u dijelu zgrade Stare općine (nekadašnji prostor učiteljskog stana) uredio bi se stalni postav posvećen životu i radu hrvatskoga glumca Fabijana Šovagovića, koji bi bio edukativnoga karaktera, a u okviru tog prostora nalazila bi se i prodavaonica autohtonih ladimirevačkih proizvoda i suvenira;

- SLAVONSKO ETNO-DVORIŠTE – u dvorištu zgrade Stare općine na parceli kčbr. 10/1 (površine cca 650 m2) postavili bi se objekti i alati korišteni u starim slavonskim domaćinstvima (kijer, krušna peć, đeram, kola, plug, jaram, pecara rakije, drveni alati) uz koje bi stajalo objašnjenje i podaci o svrsi i načinu korištenja, te porijeklu pojedinog eksponata namjena ove zbirke bila bi edukacija školske djece i turista o nekadašnjem životu na selu, te čuvanje tradicije i baštine ruralne sredine;

- RIBARSKA KUĆA – u neposrednoj blizini ribnjaka Adica, izgradila bi se replika stare slavonske kuće (stana) od materijala i na način kako se to radilo u prošlosti, a u kući bi se za posjetitelje izložilo ribarske alate i pribor uz podroban opis načina ribolova s tim alatom, povremeno bi se uz ovaj objekt održavale manifestacije gastronomskog i etnografskog sadržaja, kao i radionice vezane uz održanje starih tradicija i zanata;

 

3. Proizvodni sadržaji (rasadnik sadnica lavande, maline i kupine)

- RASADNIK – u sustavu ekološkog uzgoja zasnovati na dijelu parcele kčbr. 589 Kučište (dio od 1,5 ha) rasadnik malina i kupina,a na kčbr. 619/1 i 619/2 nasad lavande (cca 1 ha) iz kojih bi za zainteresirane članove i kooperante bile osigurane sadnice za podizanje vlastitih nasada,to bi bila osnova za udruživanje i proizvodnju tih kultura na malim parcelama iz koje bi mala obiteljska gospodarstva imala značajan izvor prihoda, dok bi se sva proizvodnja otkupljivala i prerađivala organizirano, sve uz stalnu edukaciju proizvođača i stručni nadzor organizatora. Za potrebe Osnovne škole Ladimirevci (učeničke zadruge koju bi trebalo osnovati), može se na dijelu površina organizirati proizvodnja sirovina (tikvice za šaranje, vrbe za pletenje) od kojih bi učenici-zadrugari izrađivali svoje proizvode (slavonske suvenire).

 

 

VREMENSKA DINAMIKA I IZVRŠITELJI

 

1. Prva faza projekta

- KOPANJE RIBNJAKA I UREĐENJE OKOLIŠA – na površini cca 1 ha do kraja 2008.godine; izvršitelji: vodoprivredno poduzeće, ŠRD „Amur“ Ladimirevci, VMO Ladimirevci (grad Valpovo), Udruga Mladi poduzetnik Ladimirevci.

- ZASNIVANJE RASADNIKA – dodjela zakupa na državno zemljište na kčbr. 589, 619/1 i 619/2 (ukupne površine 30 014 m2) na rok od barem 10 godina (trenutno u zakupu fizičke osobe koja te parcele već tri godine ne obrađuje), obrada površina i sadnja rasadnika (rok do kraja 2008. godine); izvršitelji: PZ AGRO-VAL Valpovo, VMO Ladimirevci (grad Valpovo), Udruga Mladi poduzetnik Ladimirevci.

- UREĐIVANJE PROSTORA ZA ZBIRKU FABIJANA ŠOVAGOVIĆA – projektiranje i početak rekonstrukcije prostora, uz prikupljanje fundusa i osmišljavanje stalnog postava (rok: prva polovica 2009. godine); izvršitelji: Udruga Mladi poduzetnik Ladimirevci, VMO Ladimirevci (grad Valpovo), kulturne ustanove i pojedinci iz Zagreba i Osijeka;

- POSTAVA SLAVONSKOG ETNO-DVORIŠTA – koncepcija i postavljanje, te izgradnja pomoćnih objekata (rok: kraj 2009. godine); izvršitelji: Udruga Mladi poduzetnik, VMO Ladimirevci (grad Valpovo), OŠ Ladimirevci, turističke zajednice Valpovštine.

- IZGRADNJA PRILAZNIH PUTEVA I ŠETNICA – u prvoj fazi treba hitno izgraditi prilazne puteve u dužini cca 700 metara (kčbr. 1219 u dužini barem 150 m, te kčbr. 1220 u dužini cca 500 metara) kako bi se moglo u svim vremenskim uvjetima prići ribnjaku i rasadniku (rok: kraj 2008. godine), paralelno treba isprojektirati mrežu šetnica i izgraditi u ovoj fazi barem 1 000 metara uz Adicu i Karašicu; izvršitelji: lokalna samouprava, turističke zajednice i Udruga Mladi poduzetnik.

 

2. Druga faza projekta

- IZGRADNJA REPLIKE RIBARSKE KUĆE S NADSTREŠNICAMA ZA IZLETNIKE

ovaj objekt bi se gradio tradicionalnim materijalima i načinom, a uz samu izgradnju bi se snimio film, koji bi do detalja slijedio stari način gradnje, te poslužio kao edukativni i promotivni materijal (rok: kraj 2009. godine); izvršitelji: Udruga Mladi poduzetnik, VMO Ladimirevci, ŠRD Amur Ladimirevci, kulturne ustanove za očuvanje slavonske baštine;

- NASTAVAK KOPANJA RIBNJAKA I UREĐENJA OKOLIŠA – na daljnjih 1,5 ha (do kraja 2010. godine), isti izvršitelji.

- DOVRŠETAK MEMORIJALNE ZBIRKE FABIJANA ŠOVAGOVIĆA – rok: prva polovica 2010. godine; isti izvršitelji.

- DOVRŠETAK POSTAVA ETNO-DVORIŠTA – polovica 2010. godine, isti izvršitelji.

- ORGANIZACIJA PROIZVODNJE MALINE, KUPINE I LAVANDE NA MALIM OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA – rok: polovicom 2010. godine, izvršitelji: PZ AGRO-VAL, Udruga Mladi poduzetnik, lokalna samouprava.

 

3. Treća faza projekta

- IZGRADNJA ŠETNICA I TRIM STAZE – rok: kraj 2010. godine, isti izvršitelji.

- UREĐENJE ŠRC ADICA I PLAŽE S PROSTOROM ZA KAMPIRANJE – rok: kraj 2010. godine, izvršitelji: ŠRD Amur Ladimirevci, lokalna samouprava.

- CIKLUSI EDUKACIJA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE – tehnologija proizvodnje trajnih nasada, agroturizam, prerada vlastitih proizvoda, suveniri, europska regulativa, poticaji; rok: trajno, izvršitelji: Udruga Mladi poduzetnik, PZ AGRO-VAL, znanstveno istraživačke ustanove i predavači.

- ORGANIZACIJA OTKUPA I PRERADE ZADRUŽNIH PROIZVODA – rok: trajno, Izvršitelj PZ AGRO-VAL.

 

 

OKVIRNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

 

Troškovi prve faze

RIBNJAK – iskop cca 2,5 ha, poribljavanje i uređenje prostora = 900 000,00 kn

RASADNIK – obrada, gnojidba, projektiranje, ograđivanje, matični nasad, radovi, certifikacija = 150 000,00 kn

MEMORIJALNA ZBIRKA FABIJANA ŠOVAGOVIĆA – uređenje prostora i postav zbirke = 350 000,00 kn

RIBARSKA KUĆA S NADSTREŠNICAMA ZA IZLETNIKE – nabava materijala i izgradnja = 150 000,00 kn

IZGRADNJA PUTEVA I ŠETNICA – uključivo s trim-stazom = 450 000,00 kn

UREĐIVANJE PLAŽE I OKOLIŠA – 100 000,00 kn

SLAVONSKO ETNO-DVORIŠTE – 200 000,00 kn

EDUKACIJE I MARKETING – 150 000,00 kn Ukupno troškovi prve faze: 2 450 000,00 kn + 1 500 000 kn do kraja projekta (za dovršavanje pristupnih cesta, uređenje šetnica, produživanje trim-staza i opremanje preradbenih kapaciteta za poljoprivredni dio projekta)

 

 

PROJEKCIJA EFEKATA PROJEKTA (2008.-2011. godina)

BROJ OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA UKLJUČENIH U PROJEKT = 50

BROJ OBITELJI KOJE SURAĐUJU NA PROJEKTU = 100

BROJ OBITELJI U AGROTURISTIČKOJ PONUDI = 15

BROJ DIREKTNO OTVORENIH RADNIH MJESTA = 10

 

 

PROJEKCIJA IZVORA FINANCIRANJA

 

VLASTITA SREDSTVA I RAD – lokalna samouprava, sredstva i rad udruga, sponzori, fizičke osobe, poduzeća i zadruge, vlastiti prihodi = 25% sredstava

POTICAJNA SREDSTVA DRŽAVE PO OSNOVI KONKRETNIH PROJEKATA = 45% sredstava

SREDSTVA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA ZA RURALNI RAZVOJ =30% sredstava

 

 

ZEMLJIŠNI GABARITI

 

1. RIBNJAK – parcela kčbr. 590/1 (bara Kučište 48512 m2) – dio: cca 2,5 ha vodene površine, vlasništvo: Republika Hrvatska 1/1.

2. PLAŽA – parcela kčbr. 579 (Pijesak), ledina uz Karašicu.

3. RASADNIK MALINA I KUPINA S RIBARSKOM KUĆOM – parcela kčbr. 589 (oranica i močvara Kučište 19151 m2), neobrađeno, trenutno u zakupu fizičke osobe, vlasništvo: Republika Hrvatska 1/1.

4. RASADNIK LAVANDE – parcele kčbr 619/1 (oranica Kučište 2488 m2) i kčbr. 619/2 (oranica Kučište 8376 m2), obje neobrađene i u zakupu fizičke osobe, vlasništvo: Republika Hrvatska 1/1.

5. PROSTOR ZA MEMORIJALNU ZBIRKU – zgrada Stare općine – bivši učiteljski stan, parcela kčbr. 10/1, vlasništvo grad Valpovo (?).

6. PROSTOR ZA ETNO-DVORIŠTE – dvorište Stare općine, parcela kčbr. 10/1.

7. PRILAZNI PUTEVI I ŠETNICE – postojeći prilazni putevi: kčbr. 1219 i kčbr. 1220 – oba su neuređeni i potrebno ih je nasuti kamenom, prilaz za šetnice kčbr. 364/4 je asfaltiran, a u njegovom nastavku je put kčbr. 611/2 koji je nasut tucanikom (tzv. vatrogasni put);

ŠETNICE – neuređeni poljski putevi koje za prvu fazu treba urediti u dužini kako slijedi: kčbr. 1213 (cca 240 m), kčbr. 598 (cca 250 m), kčbr. 1214 (cca 300 m), kčbr. 593 (cca 250 m) – ukupno oko 1 000 metara šetnica.

Sumarno (u prvoj fazi treba izgraditi):

1. PRILAZNI PUTEVI – cca 750 m dužine

2. ŠETNICE - cca 1000 m dužine

 

Autor:Mr.sc. Darko Grgić

 

 

UREĐENJE PARKA „ADICA“

ORGANIZATOR: Udruga „Mladi poduzetnik“

VRIJEME TRAJANJA PROEKTA: 2011. – 2015.

POKROVITELJI: Hrvatske vode, Osječko-baranjska županija, Hrvatske šume - Šumarija Valpovo, Elektroslavonija, VMO Ladimirevci, OPG Gaborović, OPG Čolaković, graditeljski obrtnici „Novoselić“, „Kocka“ i Mario Takacz, udruge NK „Slavonac“ i DVD Ladimirevci.

 
Baner
Suveniri Vranjković
Baner
Baner
Baner
Da li podržavate dosadašnje upravljanje javnim financijama grad Valpova ?
 
Baner
Baner
Trenutno aktivnih Gostiju: 53 
Baner