Baner

Izviđači u Ladimirevcima

Datum objave: 24. svibnja 2014

Izviđački rad u Ladimirevcima započeo je osnivanjem Samostalne čete izviđača „Dubrava“, 12. ožujka 1978. u prostoru ladimirevačkog kina (današnja Sedma noć). Međutim, za početke formiranja ove čete (odreda) moramo se vratiti u ljeto 1977. kada je na inicijativu nekolicine srednjoškolaca, a osobito Vlade Horvateka, održan prvi inicijalni sastanak. Taj sastanak je održan u prostorijama stare osnovne škole i Horvatek je kao inicijator sastanka doveo svojega prijatelja Keka koji je bio član odreda iz Valpova. Tako je osnivačka jezgra od desetak članova dobila prve informacije o izviđačkoj organizaciji, ustroju i aktivnostima. Ubrzo je uz pomoć Valpovčana osnovan vod Kondor, koji je počeo sa svojim aktivnostima. Članovi ovoga voda bili su stariji omladinci srednjoškolskog uzrasta: Vlado Horvatek (Bob), Zlatko Glavašić (Čampra), Stjepan Arnaut (Arni), Darko Grgić (Grgo), Milan Sudar (Mile), Zlatko Križanec (Karamelica), Stjepan Franjić (Stiv), Vladimir Glavašić (Vlado).

Ova ekipa je već u rujnu održala i prvi izlet s noćenjem na Satničkom ribnjaku. Šatore za taj izlet su članovi posudili, a za ostalo su se pobrinuli sami i tako je počela izviđačka priča u Ladimirevcima. Tijekom jeseni i zime su aktivnosti nove organizacije polučile takav uspjeh da je broj članstva stalno rastao i uskoro su se stekli uvjeti da se osnuje samostalna organizacija. Tako je u međuvremenu osnovan vod Sirius u čiji sastav su ušli uglavnom učenici završnih razreda osnovne škole, a zatim i vod Dabar u kojemu je bilo i starijih i mlađih članova. Prvi starješina čete bio je Branimir Franjić, vođa čete postao je Zlatko Križanec jer se Horvatek povukao zbog obaveza, dok je zamjenik vođe postao Darko Grgić i ova ekipa je idućih nekoliko godina vodila četu i osmišljavala njezine aktivnosti. Veliku pomoć pri osnivanju čete pružili su članovi valpovačkog odreda izviđača, koji su do tada formacijski pokrivali aktivnosti ladimirevačkih izviđača, pri čemu se osobito isticao njihov starješina Ivica Kovačić. Nakon službenog osnivanja četa je uspješno sudjelovala na svim akcijama lokalnog karaktera tadašnje općine Valpovo, kao i na republičkim i državnim smotrama izviđača. Četa je tijekom više godina bila i organizator uspjelog regionalnog IOT (Izviđačkog orijentacijskog takmičenja) koje se svake godine održavalo na području Ladimirevaca. Takmičenje je uživalo velik ugled čak i na regionalnoj razini izviđačke organizacije, pa su na njemu sudjelovale ekipe izviđača iz čitave Slavonije i Baranje. Ovo natjecanje su u potpunosti osmislili i provodili kadrovi same čete (stazu su postavljali Križanec i Grgić, a kontrolne punktove su držali članovi čete). Osim savladavanja izviđačkog programa zvijezda i vještarstava na redovitim vodnim i četnim sastancima, četa je bila osobito aktivna u organizaciji niza izleta, noćenja, bivakovanja i logorovanja (Jarčevac, Trumbetaš, Borovik), te drugih akcija vezanih uz program skautske organizacije, kao što su smotre, noćna orijentaciona takmičenja ili zborovanja. Kroz te aktivnosti četa je i dalje jačala, pa je dobila i vod planinki, te jato poletaraca, dok je za novog starješinu nakon odlaska Branimira Franjića izabran Josip Magušić.

Osamdesetih godina dolazi do smjene generacija, jer dotadašnja zapovjedna struktura odlazi u vojsku ili na fakultete, pa vodstvo čete preuzimaju mlađi članovi, stasali u poletarcima i vodovima s mlađim uzrastom: Branko Križanec (Bubi), Drago Vonić (Indijanac), Željko Cvenić (Dva noža), Ivica Petranović (Japanac), Zlatko Grgec, Milan Pušić (Mile), Miro Babok (Filo), Boro Vujić (Boreta), Mario Takač (Tačo). Četa i dalje održava zavidnu razinu aktivnosti na savladavanju izviđačkog programa, te na redovitim izletima, noćenjima i logorovanjima. Početkom Domovinskog rata organizacija nije djelovala jer je veći dio starijih uzrasta izviđača sudjelovao u ratu. U tim nesretnim okolnostima poginuo je i tadašnji starješina Branko Križanec.

U listopadu 1992. godine na poticaj starijih izviđača ponovo je pokrenuta izviđačka organizacija u Ladimirevcima, pod novim nazivom Samostalna družina izviđača „Lipa“ Ladimirevci. U samom početku rada družina je brojala ok 30 članova raspoređenih u svim kategorijama, da bi već slijedeće godine brojali oko 70 članova. Prostor za okupljanje bio je iznad trgovine, a za rad u prirodi na lokaciji „Male Karašice“. Tadašnja organizacija imala je dosta problem sa rukovodećim kadrovima pa su 3 člana uspješno završili seminar u Vrsaru i time osnažili rukovodstvo organizacije (Robert Erić, Ivan Glavica i Danijel Vukojević – Mačak). Od tada je Samostalna družina izviđača radila izuzetno dobro. Organizirane su razne akcije i aktivnosti: uređenje centra Ladimirevaca, zelenih površina u selu, uređenje groblja, skupljanje starog papira, organizacija izleta, disko zabava i turnira u malom nogometu. „Lipa“ je sudjelovala i na susretu mladih i festivalu duhovnog songa u Bizovcu gdje im je za organizaciju posebno uručena diploma Monsinjora Čirila Kosa tadašnjeg biskupa Đakovačko Srijemske biskupije. Za Božićne blagdane izviđači su donosili Betlehemsko svijetlo u župu, a redovito su bili uključeni u organizaciju Ladimirevačkih divana i rada sa djecom iz SOS dječjeg sela. „Lipa“ je bila i na raznim izviđačkim natjecanjima. Bili su gosti mnogim izviđačkim jedinicama u regiji: „Iovallios“ Valpovo, „Slavonski hrast“ Osijek, Odred izviđača „Vinkovci“, Odred „Drava“ Osijek, UIP „Mihaljevica“ Slavonski Šamac i dr.

„Lipa“ je bila i na igrama poletaraca u Puli „Uljanik“ i u Koprivnici. Kraći prekid u ovim aktivnostima je bio 1995. u vrijeme završnih ratnih operacija u Hrvatskoj. Stariji članovi su bili mobilizirani, a i vojska je zauzela prostorije izviđača pa se nisu imali gdje okupljati. Rad je ubrzo nastavljen ali ne na prijašnjem nivou. Već slijedeće godine organizirano je logorovanje za dvadesetak izviđača na Boroviku. To je dalo malo veći poticaj za daljnji rad pa je 1997. SDI „Lipa“ promijenio naziv u Odred izviđača „Lipa“. Stariji članovi su se zapošljavali i imali sve manje vremena za organizaciju aktivnosti, tako da se i članstvo znatno osipalo. Preostali članovi organizirali su akciju plovidbe „Karašica – tokom do ušća ´98“ i protupožarni kamp u Dubrovniku. Pojedini članovi su sudjelovali na raznim međunarodnim i regionalnim plovidbama: Eko plovidba „DUNAV 2003.“, „Drava-Dunav 2004“, „Legrad-Ilok“, Tisa-tura 2005., akcija Bljesak, plovidba Sisak-Jasenovac 2005. Kako je bilo sve manje aktivnih članova rad organizacije je prestao u jesen 2005.

 

Autori:

Darko Grgić

Drago Vonić

 

 

Foto:

Drago Vonić

Četni izlet sa valpovačkim izviđačima na Kovačevoj adici 1978.

Zlatko Križanec i Darko Grgić na logorovanju u Jarčevcu - ljeto 1978.

Obuka vodstva SČI Dubrava na logorovanju u Jarčevcu - ljeto 1978. (Križanec i Grgić)

Logorovanje s valpovačkim odredom u Jarčevcu 1978. (Grgić)

Kuhinja na četnom izletu sa valpovačkim izviđačima ljeto 1978. na Kovačevoj adici (S lijeva - Đuro Šovagović, Ružica Šalavardić, Darko Grgić i Verica Babok)

Četni izlet s valpovačkim odredom na Kovačevoj adici - ljeto 1978.

Samostalna četa izviđača Dubrava na noćenju u centru Ladimirevaca - akcija NNNI 79

Noćno orijentacijsko takmičenje u Bijelom Brdu - 27. i 28.10.1979. (Ekipa - Darko Grgić, Zlatko Glavašić i Branko Križanec)

SČI Dubrava na akciji NNNI 1979 - prvi s lijeva je g. Ivica Kovačić

Ilegalac je otišao iz sela, 1979

Ilegalac je otišao iz sela, 1979

Prikaz izviđačkog života, 1979

Postrojavanje ispred šatora, 1982

Podizanje šatora u dvorištu DVD-a

Logorovanje borovik, 1984

Jutarnja smotra, Borovik 1984

Otvaranje telefonske govornice, 1986

Predavanje na livadi, Borovik 1986

Kraj spomenika, Borovik 1986

Polaganje zakletve, 1993

Duhovna obnova,1993

Izlet Mala Karašica,1994

Igre poletaraca u Puli

Izviđačko natjecanje u Vinkovcima

Izlet sa djecom iz SOS dječjeg sela

Logorovanje u Boroviku, 1996

Indijanac na logorovanju u Boroviku, 1996

Ladimirevački Divani,07.12.1996

Eko plovidba Karašicom, 1998

Eko plovidba Karašicom, 1998

Ladimirevački Divani, sportska dvorana, 04.12.1999

Eko plovidba Dunav, 2003

 
Baner
Suveniri Vranjković
Baner
Baner
Baner
Da li podržavate dosadašnje upravljanje javnim financijama grad Valpova ?
 
Baner
Baner
Trenutno aktivnih Gostiju: 58 
Baner